Where Dreams Cross at Tempo Documentary Festival

WDCTEMPO2016

In collaboration with White architect and Tempo Documentary Festival we will arranges an outdoor screening during the Tempo Documentary Festival, with the theme – Power to take space. The film screening takes place at Skansbron, Skanstull. After the screening there will be a mingle and Q&A at the White office. To attend the mingle you have to RSVP!  (The list is now full, but everyone is of course welcome to come to the screening outdoors!)


Program: (p.m.)
6.30 Screening
-GRUPPEN, Filippa Hanzon
-Koncert Në Vitin 2014, (Lepurushja), Conny Karlsson Lundgren
-Imaginary Residency (Work in progress titel), Clara Bodén
7.00 Mingle and Q&A at White:
Intro by Malin Zimm, trend analyst, White arkitekter.

Date: 11 march, 6.30 pm
Location: Skansbron, Hammarby Slussväg 5, Stockholm

GRUPPEN, Filippa Hanzon
GRUPPEN
Filippa Hanzon is a conceptual artist from Sweden, working interdisciplinary with issues related to group dynamics, power structures and collaboration.

Her work incorporates video, staging environments, actors, conversations (dialogues and monologues).Through her interest in social structures, she explores the relations between the individual and the collective, between participation and passivity and how people interact with each other in groups. By collecting fragments of various situations, opinions and expectations, she examine how they are related and what they become when they face each other. Her intertwined narratives convey new systems and perceptions of the present.

The documentary film “About Men” (2013) is about a group of men exploring their vulnerable selves through a men’s group in North Idaho. Eight men meet every Wednesday, to fall and catch each other as challenges are faced.

In Stockholm during the fall of 2015, seven women reenact the trailer of “About Men”. Through a transcript they recreate the setting of the trailer. Scene by scene the group of women reconstructs the men’s conversation, body language and emotions. None of the participants have met before the first time of recording. While trying to recreate a group, a group dynamic among them selves emerge. The film is a fragmentary narrative of authenticity, community and a norm-critical exploration of gender and age.

GRUPPEN, Filippa Hanzon, 8.10 min, 2015

2.8
Koncert Në Vitin 2014
In 1978, the film Koncert në Vitin 1936 was produced within the Albanian communist system and can be interpreted as formulating a subtle critique of the system itself. The original film is inspired by the biography of the soprano Tefta Tashko-Koço (1910–1947), and a defining moment in the film is when two traveling women perform a well-known traditional love song addressed to a woman, a song made popular by Tashko-Koço in the 1930s. In Koncert në Vitin 2014 (Lepurushja), the scene is reenacted in collaboration with Lepurushja a young performer and artist from the local LGBT rights organization Aleanca and placed in the run down mausoleum Piramida. The short film investigates the song’s connotations, how existing narratives are being used and how to create a process of identification in the absence of context and discourse.

Through film, text, image and documents Conny Karlsson Lundgren sheds light on the boundaries between language and social, political and private identities. In various staged situations and revisited historical narratives, he interlinks seemingly disparate phenomena. Using references from popular culture and material of a more private matter, he explores how position, significance and consequences alter when they are situated in a more explicitly political context. Conny Karlsson Lundgren holds an MFA in Fine Arts from Valand Academy of Fine Arts. www.connykarlsson.se

Koncert Në Vitin 2014, (Lepurushja), Conny Karlsson Lundgren, 5.10 min, 2014

IR Chef

Imaginary Residency (Working titel)

The director, producer and script writer Clara Bodén often works in the field between traditional film and art film. She has an education in script writing and art history at Umeå University and photography at Academy Valand in Gothenburg. Since 2009 she runs the company Poczta and since 2011 the film collective and production company Vapen och Dramatik.

In her work, Clara often investigates urban norms and why it is such a common understanding that young people from the countryside strive to live in the cities. In her documentary “Apt. + car + All I have and own” with this topic was in 2014 nominated for Tempo Documentary Award and for best documentary at The Guldbagge Award the same year.Her ongoing film project “Imaginary Residency” (Working title) verbalize the struggle with reality, of the power to re-create the understanding for a place, of centralisation, of urbanization. Voices are heard. Academic voices but also others. As the girls in Norrbotten. Force them into context. Point out the power of being the one who create the image. Don’t agree to certain images anymore. www.vapenochdramatik.com

Imaginary Residency (Working title), Clara Bodén, 4.12 min, 2016

 

(SV)
Isamarbete med White arkitekter och Tempo Dokumentärfestival arrangerar vi en utomhusvisning under årets Tempo Dokumentärfestival, med tema – Makten att ta plats. Filmvisningen sker utanför White arkitekters kontor vid Skansbron, Skanstull. Efter filmvisningen blir det mingel och Q&A hos White. För att komma på minglet måste du OSA.

(Listan för minglet är full, men alla är självklart varmt välkomna till visningen utomhus)

Program:

18.30 Screening
-GRUPPEN, Filippa Hanzon,
-Koncert Në Vitin 2014, (Lepurushja), Conny Karlsson Lundgren,
-Imaginary Residency (work in progress titel), Clara Bodén,
19.00 Mingel och Q&A hos White.

Inledning av: Malin Zimm, omvärldsanalytiker White arkitekter, om hur maktförhållanden kan ta sig uttryck i våra livsmiljöer. Tempofestivalens tema skärper blicken och hjälper oss att upptäcka maktens konturer i samhällsplaneringen.

Datum: 11 mars, 18.30
Plats: Skansbron, Hammarby Slussväg 5, Stockholm

GRUPPEN
Filippa Hanzon är en svensk konstnär som arbetar interdisciplinärt med frågor rörande maktstrukturer, gruppdynamik och att samarbeta. Hennes verk innefattar video, scenografiska installationer, aktörer, samtal (dialoger och monologer). Genom hennes intresse för sociala strukturer utforskar hon relationen mellan individen och det kollektiva, mellan deltagande och passivitet, och hur människor interagerar med varandra i grupp. Via samlandet och sammanställandet av fragment från olika situationer, förväntningar och åsikter undersöker hon vad de bildar när de sammanfogas. Hennes sammanflätade berättelser frammanar nya system och förhållningssätt av vår samtid.

Dokumentärfilmen “About Men” (2013) handlar om en mansgrupp i North Idaho, som tillsammans utforskar sina sårbara karaktärsdrag. Åtta män träffas varje onsdag, för att falla och fånga varandra i de utmaningar de ställs inför.

I Stockholm under hösten 2015, återskapar sju kvinnor trailern för “About Men”. Genom en transkribering undersöker de uppbyggnaden av trailern. Scen för scen rekonstruerar kvinnorna männens samtal, kroppsspråk och känsloyttringar. Ingen av deltagarna i kvinnogruppen har träffats innan den första inspelningen. Samtidigt som de försöker iscensätta en grupp, börjar en gruppdynamisk dem emellan växa fram. Filmen är en fragmentarisk berättelse om autenticitet, gemenskap och ett normkritiskt utforskande av kön och ålder.

Gruppen, Filippa Hanzon, 2015, 8. 10 min

KONCERT NË VITIN 2014
1978 producerades filmen Koncert në Vitin 1936 inom det Albanska kommunistiska systemet och kan läsas som en subtil kritik av systemet i sig själv. Originalfilmen tar sin inspiration från den albanska sopranen Tefta Tashko-Koços (1910–1947) biografi, och i en avgörande scen framför två resande kvinnor en känd traditionell kärlekssång tillägnad en kvinna, en sång som gjordes populär av Tashko-Koço under 30-talet. I Koncert në Vitin 2014 omgestaltas scenen i samarbete med en ung artist från den lokala HBTQ-organisationen Aleanca och iscensätts i det nedgångna mausoleet Piramida. Kortfilmen undersöker sångens konnotationer, hur existerande narrativ används och hur identifikation skapas i frånvaro av kontext och diskurs.

Conny Karlsson Lundgren är konstnär och baserad i Stockholm. Han fascineras av det efemära, till synes tillfälliga spår och ögonblick som tillsammans bildar större sammanhang. Med hjälp av film, text, bild och dokument arbetar han med en ickelinjär associativ historieskrivning som utforskar gränser mellan en social, politisk och privat identitet. www.connykarlsson.se

Koncert Në Vitin 2014, (Lepurushja), Conny Karlsson Lundgren, 5.10 min, 2014

Imaginary Residency (work in progress titel)
Regissören, producenten och manusförfattaren Clara Bodén arbetar ofta i gränslandet mellan klassisk film och konstfilm. Hon har studerat manus och konstvetenskap på Umeå universitet och fotografi på Filmhögskolan i Göteborg. Sedan 2009 driver hon företaget Poczta och även filmkollektivet och produktionsbolaget Vapen och Dramatik sedan 2011. Clara utforskar bland annat i sitt arbete den urbana normen och varför det är så självklart att glesbygdens unga ska flytta till stan. Och varför det är en så utbredd uppfattning att det är just städerna som står för utvecklingen i landet. Hennes dokumentärfilm “Lgh + bil + allt jag” har och äger” på temat var både nominerad till Tempo Documentary Awards och till bästa dokumentär på Guldbaggen 2014.

Filmprojektet “Imaginary Residency” handlar om; en kamp om verkligheten, om makten att återskapa bilder av platser, om centralisering, om urbanisering. Rösterlyfts in. Akademiska röster men också andra. Som tjejerna i Norrbotten. Tvinga in dem i sammanhang. Påtala makten i att vara den som skapa bilden. Skapa bilder. Inte gå med på vissa bilder längre. www.vapenochdramatik.com

Imaginary Residency (Work in progress titel), Clara Bodén, 4.12 min, 2016